Usługi

Usługi

Usługi transportowe

Świadczymy kompleksowe usługi transportowe samochodami samowyładowczymi o ładowności od 3 do 27 ton. Dysponujemy sześćdziesięcio-tonową elektroniczną wagą samochodową, ładowarkami, wózkami widłowymi, zestawem niskopodwoziowym oraz środkami transportu z dużym HDS.

Realizujemy dostawy:

 • materiałów budowlanych,
 • węgla i koksu,
 • kostki brukowej, stali, blach i ogrodzeń
 • kruszyw budowlanych i drogowych oraz piasku,
 • ziemi ogrodowej,
 • transport złomu i niektórych odpadów,
 • transport maszyn

Roboty ziemne i budowlane:

 • Niwelacja terenu, zagospodarowanie terenu, przygotowanie terenu pod budowę.
 • Podbudowy, wzmocnienie terenu, utwardzanie posesji.
 • Prace rozbiórkowe i wyburzeniowe.
 • Wykopy pod sieci wodociągowe i kanalizacyjne.
 • Wykopy pod studnie i szamba.
 • Wykopy pod kable energetyczne i telefoniczne.
 • Kompleksowe usługi koparkami i minikoparkami.

Wynajem sprzętu budowlanego:

Oferujemy wynajem środków transportu lądowego oraz specjalistycznych maszyn i urządzeń z zakresu budownictwa drogowego. Szczegółowy wykaz sprzętu znajduje się na stronie: „Sprzęt”. Istnieje możliwość wynajmu maszyn wraz z wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą.

Oferujemy szeroki wachlarz usług związanych z budową dróg do transportu kołowego. Dysponujemy doświadczoną kadrą oraz specjalistycznym sprzętem. Zakres usług obejmuje m.in.:

 • Usługi specjalistyczne maszynami typu: koparki, minikoparki, koparko-ładowarki, ładowarki, równiarki, walce drogowe, spycharki, skrapiarki, układarki, zagęszczarki, kruszarki, młoty itp.
 • Prace rozbiórkowe nawierzchni oraz obiektów kubaturowych. Rozbiórka nawierzchni bitumicznych. Rozbiórka podbudów betonowych i tłuczniowych.
 • Roboty ziemne, które obejmują m.in. przygotownie podłoża pod korpus drogowy, humusowanie, korytowanie, niwelacja terenu i profilowanie, wykonanie nasypów i odwodnienia, wykonywanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni. Wzmacnianie gruntu oraz nasypów geotkaninami.
 • Stabilizacja gruntów rodzimych. Z wykorzystaniem nowoczesnych spoiw drogowych oraz hydraulicznych doprowadzamy grunty rodzime do przydatności, dzięki czemu uzyskujemy wymagane właściwości oraz nośność. Posiadamy stosowny zestaw maszyn do uzdatniania oraz stabilizacji gruntów.
 • Wykonanie podbudów (tłuczniowe, betonowe, inne).
 • Wykonanie nawierzchni.
 • Remonty nawierzchni w technologii recyklingu.
 • Budowa placów, parkingów, chodników itp.
 • Odwodnienie dróg, ulic, parkingów, placów itp.
 • Prace utrzymaniowe w tym koszenie poboczy i nasypów oraz odśnieżanie.